Reticulum

Prvi onlajn kurs iz histologije na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksanda Đ. Kostić" organizovan je školske 1999/2000 g. Te godine je prva grupa od 19 studenata zajedno sa asistentima dr Kirilom Gligorovskim i dr Milošem Bajčetićem, autorima projekta i moderatorima kursa, imala prilike da, osim klasičnih predavanja i standardnih mikroskopskih vežbi, histologiju uči na malo drugačiji način - koristeći različite Internet servise, prvenstveno web (stranice prvog sajta i danas se čuvaju), kao i e-mail koji je služio kao glavni način komunikacije između učesnika kursa.

Prva ekipa online demonstratora

U periodu do 2004 godine, osim ovih korišćene su i neki drugi servisi tj. druge forme asinhronog i sinhronog elektronskog učenja (mejling liste, forumi itd.). Kako su prednosti ovakvog načina učenja bili očigledni, u potrazi za celovitijim softverskim rešenjem 2004. godine odabrali smo Moodle kao, u tom trenutku, najbolju open-source LMS platformu, koja je pružala veliki broj kreativnih mogućnosti za razvoj online kurseva.

Glavni razlog za izbor Moodlea nije bila toliko činjenica da je reč o open-source rešenju, koliko čvrsta i jasna pedagoška osnova koja stoji u pozadini ovog paketa. Popularnost koji je Moodle u međuvremenu stekao, nove poboljšane verzije (trenutno se koristi verzija 1.9.10) kao i broj poznatih svetskih univerziteta koji su se za njega opredelili, samo je potvrdio naš početni izbor.

U proleće i leto 2004. godine aplikacija je u najvećem delu lokalizovana za oba naša pisma, a vredna ekipa studenata, onlajn demonstratora (Vuk, Duško, Janez, Martina, Marija, Darko, Koska, Miloš, Tamara, Marko) na čelu sa Milošem Bajčetićem, razvila je onlajn (blended) kurs histologije koji je pod nazivom Reticulum 05 svoju premijeru imao u školskoj 2004/05 godini. Od tada do danas ovaj kurs je prošlo preko 500 studenata, a o efektima osim samih studenata koji su bili učesnici dosadašnjih kurseva govore i podaci dobijeni kroz brojne evaluacije. Neke od rezultata Reticuluma imali smo prilike do sada da prikažemo kolegama na brojnim kongresima, konferencijama, seminarima i radionicama u Londonu, Atini, Sestri Levanteu. Đenovi, Trondhajmu, Pragu, Katancaru, Drezdenu, Glazgovu, Malagi, Beogradu, Nišu, Zagrebu, Kragujevcu, Herceg Novom, Subotici, Podgorici itd.

U maju i junu 2007. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uz podršku WUS Austria, organizovana je i prvi seminar (Nucleus) za obuku nastavnika i studenata demonstratora za rad u onlajn okruženju. Nakon toga, u narednoj, školskoj 2007/08 godini u projekat se uključio još jedan predmet - Humana genetika (doc. Vera Bunjevački). Od školske 2008/09, nakon još jednog seminara/obuke pridružili su nam se i koleginice i kolege sa Katedre za epidemiologiju i Katedre za socijalnu medicinu koji realizuju dva onlajn kursa za studente akademskih i doktorskih studija. Takođe, od jeseni 2009. godine, uz podršku Evropske zajednice, godine započela je nova serija seminara za obuku nastavnika koji rade na razvoju novih onlajn kurseva za master program iz menadžmenta u zdravsvtu (Master Study of Health Managament).

Od školske 2010/11 svoje prve onlajn kursreve pokrenule su četiri katedre dodiplomskih studija - medicinska statistika i informatika, patologija, imunologija i socijalna medcina (medicina i društvo).

Zasebne delove sajta predstavljaju Zona Vigotski namenjen permanentnoj edukaciji moderatora (nastavnika i studenata demonstratora) Medicinskog fakulteta i Reticulum Alumni (pokrenut 17. decembra 2010) sa idejom da poveže sve one koji su najveća vrednost ove onlajn priče - negdašnje studente, danas lekare i studente svih godina studija medicine.

Osim osnovne ideje - razvoja (inter)aktivnog učenja i promovisanja dobre obrazovne prakse u medicinskoj edukaciji, posebna pažnja je posvećena naučno-itraživačkom radu. Tako, od 2009., svoje mesto u okviru Retikuluma ima i Grupa za neuronauke koja osim studenata medicine okuplja mlade kolege i sa drugih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sve ove godine Reticulum se menja i unapređuje. U planu su testrianje najnovije verzije Moodlea (2.0) i drugih Web 2.0 servisa, novi kursevi i nove ideje ... novi studenti, ali ono što ostaje konstanta je moto pod kojim Reticulum traje sve ove godine a koji glasi:

"I never try to teach my students anything… I only try to create an environment where they can learn"
Albert Einstein

Reticulum 05 Reticulum 06 Reticulum 07

Reticulum 08 Reticulum 09 Reticulum 10

...

Last modified: Sunday, 19 December 2010, 01:36 PM