Picture of Miloš Bajčetić
Prijava za demonstraturu - školska 2012/2013
by Miloš Bajčetić - Monday, 24 September 2012, 10:13 AM
 

Pozivaju se dosadašnji demonstratori kao i ostali zainteresovani studenti da pošalju svoju preliminarnu prijavu za demonstraturu na Katedri za histologiju i embriologiju u školskoj 2012/2013 godini. Prijavljivanje se vrši isključivo elektronskim putem.

Elektronsku prijavu možete naći i popuniti ovde - Prijava za demonstraturu.

Uslovi za redovnu demonstraturu su:

  • prosečna ocena iznad 8.50
  • ocena 9 ili 10 iz histologije

Zaintersovani studenti koji imaju odgovarajuću ocenu, ali prosek manji od 8.50 mogu biti primljeni kao demonstratori-volonteri.

Krajnji rok za preliminarno prijavljivanje je 14. oktobar 2011. do 22:00!

Napomena: ovo je prelimina prijva, zvaničan fakultetski konkurs biće objavljen naknadno, verovatno početkom novembra.